طلوع سرخ

خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است . شهید آوینی
کتابخانه

سوره ی زمر / آیه ی 9

سوره ی زمر / آیه ی 9

این را بارها به همدیگر "بگوییم" و مدام یادآوردی کنیم.

آخرین نظرات
مهمانی 2

 مهمانی یعنی بیرون آمدن از محیط تکراری و و خسته کننده ی خانه ی خود و ورود به سر سرای زیبای ضیافت.

#شهر_خدا / ص 35

استاد علیرضا پناهیان

🍏⚫️ @dark_energy

۰ نظر ۰۷ خرداد ۹۶ ، ۱۸:۲۹