طلوع سرخ

خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است . شهید آوینی
کتابخانه

پانزده دقیقه کمتر

پانزده دقیقه کمتر

شاید هم پانزده دقیقه بیشتر

با کتاب ...

خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است . شهید آوینی
آخرین نظرات
مهمانی 2

 مهمانی یعنی بیرون آمدن از محیط تکراری و و خسته کننده ی خانه ی خود و ورود به سر سرای زیبای ضیافت.

#شهر_خدا / ص 35

استاد علیرضا پناهیان

🍏⚫️ @dark_energy

۰ نظر ۰۷ خرداد ۹۶ ، ۱۸:۲۹
مهمانی 1

مهمان بزرگان شدن بزرگی می آورد و حقارت ها را از روح انسان بیرون می کند. همان احساس حقارتی که مایه ی همه ی اسارت هاست .

#شهر_خدا / 34

استاد علیرضا پناهیان

🍏⚫️ @dark_energy

۰ نظر ۰۷ خرداد ۹۶ ، ۱۸:۲۷

مهارت خودداری


دریافت

2 دقیقه 9 ثانیه

۱ نظر ۱۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۰:۱۰

مگر من بچه ام ؟


دریافت

3 دقیقه 29 ثانیه

۰ نظر ۱۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۰:۰۹

غصه نخور؛ فکر کن


دریافت

1 دقیقه 52 ثانیه

۱ نظر ۰۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۰:۰۸

روایت داریم اگر همیشه در جمع دعا بخوانی، منافق از دنیا می روی!


دریافت

3 دقیقه 58 ثانیه

۱ نظر ۲۹ فروردين ۹۴ ، ۰۰:۰۷

تغییر ذائقه ها


دریافت

2 دقیقه 54 ثانیه

۲ نظر ۲۲ فروردين ۹۴ ، ۰۰:۰۶

موسیقی درونی یا موسیقی بیرونی ؟


دریافت

: 1 دقیقه 7 ثانیه

۲ نظر ۱۵ فروردين ۹۴ ، ۰۰:۰۵

چرا بچه های ما بی حوصله اند ؟


دریافت

2 دقیقه 3 ثانیه

۱ نظر ۰۸ فروردين ۹۴ ، ۰۰:۰۴

مهمترین عامل از بین رفتن تمرکز


دریافت

2 دقیقه 36 ثانیه

۱ نظر ۰۱ فروردين ۹۴ ، ۰۰:۰۳