طلوع سرخ

خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است . شهید آوینی
آخرین نظرات
مهمانی 2

 مهمانی یعنی بیرون آمدن از محیط تکراری و و خسته کننده ی خانه ی خود و ورود به سر سرای زیبای ضیافت.

#شهر_خدا / ص 35

استاد علیرضا پناهیان

🍏⚫️ @dark_energy

۰ نظر ۰۷ خرداد ۹۶ ، ۱۸:۲۹
مهمانی 1

مهمان بزرگان شدن بزرگی می آورد و حقارت ها را از روح انسان بیرون می کند. همان احساس حقارتی که مایه ی همه ی اسارت هاست .

#شهر_خدا / 34

استاد علیرضا پناهیان

🍏⚫️ @dark_energy

۰ نظر ۰۷ خرداد ۹۶ ، ۱۸:۲۷

مهارت خودداری


دریافت

2 دقیقه 9 ثانیه

۱ نظر ۱۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۰:۱۰

مگر من بچه ام ؟


دریافت

3 دقیقه 29 ثانیه

۰ نظر ۱۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۰:۰۹

غصه نخور؛ فکر کن


دریافت

1 دقیقه 52 ثانیه

۱ نظر ۰۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۰:۰۸

روایت داریم اگر همیشه در جمع دعا بخوانی، منافق از دنیا می روی!


دریافت

3 دقیقه 58 ثانیه

۱ نظر ۲۹ فروردين ۹۴ ، ۰۰:۰۷

تغییر ذائقه ها


دریافت

2 دقیقه 54 ثانیه

۲ نظر ۲۲ فروردين ۹۴ ، ۰۰:۰۶

موسیقی درونی یا موسیقی بیرونی ؟


دریافت

: 1 دقیقه 7 ثانیه

۲ نظر ۱۵ فروردين ۹۴ ، ۰۰:۰۵

چرا بچه های ما بی حوصله اند ؟


دریافت

2 دقیقه 3 ثانیه

۱ نظر ۰۸ فروردين ۹۴ ، ۰۰:۰۴

مهمترین عامل از بین رفتن تمرکز


دریافت

2 دقیقه 36 ثانیه

۱ نظر ۰۱ فروردين ۹۴ ، ۰۰:۰۳