طلوع سرخ

خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است . شهید آوینی
کتابخانه

پانزده دقیقه کمتر

پانزده دقیقه کمتر

شاید هم پانزده دقیقه بیشتر

با کتاب ...

خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است . شهید آوینی
آخرین نظرات

ماه رجب، بخصوص ایام اعتکاف؛ مناجات ها و نیایش های عارفانه ی شهید چمران خواندن دارد.

۰ نظر ۲۱ فروردين ۹۶ ، ۰۹:۰۳

ماه رجب، بخصوص ایام اعتکاف؛ مناجات ها و نیایش های عارفانه ی شهید چمران خواندن دارد.

۰ نظر ۱۶ فروردين ۹۶ ، ۱۱:۰۹