طلوع سرخ

خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است . شهید آوینی
کتابخانه

پانزده دقیقه کمتر

پانزده دقیقه کمتر

شاید هم پانزده دقیقه بیشتر

با کتاب ...

خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است . شهید آوینی
آخرین نظرات
غبار دل بتکانید که ماه میهمانی است...

یوم الله 26 خرداد ...

۲ نظر ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۳:۱۶

برای دانلود با کیفیت عالی ، روی تصاویر کلیک کنید.

نکته » از آنجا که این نشریات برای چاپخانه تنظیم شده اند، ممکن است بر روی رایانه، رنگ های واقعی نمایش داده نشود. اما در چاپ مشکلی نخواهد بود.

برای دریافت تمامی شماره ها کلیک کنید

۰ نظر ۰۴ فروردين ۹۴ ، ۱۳:۱۹

برای دانلود با کیفیت عالی ، روی تصاویر کلیک کنید.

نکته » از آنجا که این نشریات برای چاپخانه تنظیم شده اند، ممکن است بر روی رایانه، رنگ های واقعی نمایش داده نشود. اما در چاپ مشکلی نخواهد بود.

برای دریافت تمامی شماره ها کلیک کنید

۰ نظر ۰۴ فروردين ۹۴ ، ۱۳:۱۶

برای دانلود با کیفیت عالی ، روی تصاویر کلیک کنید.

نکته » از آنجا که این نشریات برای چاپخانه تنظیم شده اند، ممکن است بر روی رایانه، رنگ های واقعی نمایش داده نشود. اما در چاپ مشکلی نخواهد بود.

برای دریافت تمامی شماره ها کلیک کنید

۰ نظر ۰۴ فروردين ۹۴ ، ۱۳:۱۴

برای دانلود با کیفیت عالی ، روی تصاویر کلیک کنید.

نکته » از آنجا که این نشریات برای چاپخانه تنظیم شده اند، ممکن است بر روی رایانه، رنگ های واقعی نمایش داده نشود. اما در چاپ مشکلی نخواهد بود.

برای دریافت تمامی شماره ها کلیک کنید

۰ نظر ۰۴ فروردين ۹۴ ، ۱۳:۱۱

برای دانلود با کیفیت عالی ، روی تصاویر کلیک کنید.

نکته » از آنجا که این نشریات برای چاپخانه تنظیم شده اند، ممکن است بر روی رایانه، رنگ های واقعی نمایش داده نشود. اما در چاپ مشکلی نخواهد بود.

برای دریافت تمامی شماره ها کلیک کنید

۰ نظر ۰۴ فروردين ۹۴ ، ۱۳:۰۲
۰ نظر ۲۲ آبان ۹۳ ، ۲۳:۵۴
۰ نظر ۰۳ آبان ۹۳ ، ۱۳:۳۵

گزیده رهنمود های امام خامنه ای پیرامون حوزه و روحانیت

شماره 5 :

استعدادهای ناشناخته ی حوزه

دانلود جزوه استعدادهای ناشناخته ی حوزه

۰ نظر ۱۵ شهریور ۹۳ ، ۱۲:۰۴

گزیده رهنمود های امام خامنه ای پیرامون حوزه و روحانیت

شماره 4 :

تحول در حوزه

دانلود جزوه تحول در حوزه

۰ نظر ۱۵ شهریور ۹۳ ، ۱۲:۰۱