طلوع سرخ

خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است . شهید آوینی
آخرین نظرات
شرح ایضا !

خودشان دسته شده بودند و منظم.

یکی شان پرسید: از ما یه عکس میندازی؟ 

گفتم: نیکی و پرسش؟

صدا آمد چیک چیک

خندیدن ...

 

۰ نظر ۰۹ اسفند ۹۲ ، ۱۶:۱۱